ÄKTA ENERGI ÄR DRIVKRAFTEN I VÅR VERKSAMHET

Vad är det som skiljer Energyst från andra uthyrningsföretag i energibranschen? Det är varken vår utrustning eller maskinerna som ingår i våra standardlösningar och skräddarsydda lösningar. (Vid behov kan vi till och med skapa en lösning där maskiner från andra märken ingår!) Utan tvekan är det den äkta energin som våra anställda bidrar med som utmärker Energyst. Vi är specialister på: gruvdrift, olja & gas, energibolag, evenemang, industri, datorhallar, sjukhus, flygplatser och andra viktiga anläggningar, infrastruktur, byggindustri och militära användningsområden.

Milstolpar i Energysts historia

Upptäck vår historia:

2014

September: Certifiering av servicestället i Dublin enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Juli: Certifiering av kontoret i Argentina enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Juli: TE1-certifiering av servicestället i Puerto Coloso Antofagasta, i Chile

Juli: Certifiering av servicestället i Birmingham enligt ISO 14001 och OHSAS 18001.

April–Maj: Certifiering av huvudkontoret i Breda, avdelningen för grupptjänster och servicestället i Bladel enligt ISO 14001 och OHSAS 18001.

April: invigning av kontoret i Halstead (London)

Februari: Energyst får femstjärnigt betyg av Caterpillar

2013

Verksamheter etableras i Afrika söder om Sahara, Medelhavsregionen, Östeuropa och Ryssland

2012

Energyst blir utnämnd till oberoende kraftproducentpartner av Caterpillar

Viktiga uppdrag: Enarsas utökning på 50 Mw, Formentera, Corrib Tunnel, AlTaaqa

2011

Viktiga uppdrag: Enarsa-mobilisering, Formentera, Barcelona Emergency

2010

Uppdrag från Enarsa och installation på 60 Mw påbörjas

Oberoende kraftproducentprojekt i Elfenbenskusten, Sierra Leone och Collahuasi

2009

Invigning av kontoret i Argentina (oberoende kraftproducent)

2008

April: Energyst och Barloworld MERA i Spanien kommer överens om att förstärka samarbetet för den spanska marknaden för uthyrning av kraftutrustning. För att främja samarbetet investerar Energyst i Barloworld MERA:s större generatorer för att utöka sin maskinpark, något som kommer att vara en fördel för alla marknader.

Juni: Energyst Ireland öppnar ett nytt serviceställe i Lisburn i Nordirland. Det nya servicestället är idealiskt placerat för att tillgodose vår kundbas behov, med fokus på de vanligaste marknaderna.

Juni: Energyst Iberica öppnar ett nytt serviceställe i Madrid. Det nya servicestället är idealiskt placerat för att tillgodose vår kundbas behov, med fokus på de vanligaste marknaderna.

2007

Februari: Omcertifiering av Energyst Benelux enligt ISO9001:2000. Lloyd’s Register of Quality Assurance bekräftar omcertifiering enligt ISO9001:2000 fram till 28 februari 2010. Omcertifieringen av Energyst Rental Solutions är bevis på ett konsekvent arbetssätt i överensstämmelse med standarden i den europeiska verksamheten.

Juni: Energyst Nordics öppnar ett serviceställe på i Egersund på Norges sydvästra kust. Det nya servicestället är idealiskt placerat för att tillgodose vår kundbas med fokus på gas- och oljemarknaden.

Augusti: Energyst B.V. och Johnson Controls förnyar ett 3-årskontrakt och åtar sig därigenom att fortsätta det långsiktiga samarbetet för att främja varandras verksamheter inom uthyrning av kyl- och värmeutrustning på den europeiska marknaden.

Augusti: Energyst och Sullair (Michigan City) skriver på ett exklusivt avtal för ett pilotprojekt som ska utveckla uthyrningsverksamheten för luftkompressorer (produktsortiment som håller högre kvalitet). Uthyrningen av högkvalitativa luftkompressorer i Storbritannien är ett pilotprojekt för Energyst och Sullair.

2006

Energyst genomgår full certifiering enligt ISO 9001:2000 för alla europeiska länder där företaget är verksamt. Den naturliga utvecklingen mot certifiering av alla sex länderna där företaget är verksamt har skett på mindre än 2 år, och innebär att Energyst Cat Rental Power nu kan bli känt som ett företag med ackrediterat kvalitetsstyrningssystem i hela Europa, vilket kommer att ge kunder mer trygghet och ökat förtroende för Energyst.

2005

Energyst och Cramo (Cat Rental Store) i Nordics kommer överens om att stärka samarbetet avseende den nordiska marknaden för uthyrning av kraftutrustning.

2004

Energyst Cat Rental Power LP uppnår full certifiering enligt ISO 9001:2000 vilket innebär att Energyst Cat Rental Power nu kan bli känt i Storbritannien som ett företag med ackrediterat kvalitetsstyrningssystem, vilket kommer att ge kunder mer trygghet och ökat förtroende för Energyst.

Februari: Energyst grundar det nya dotterbolaget Energyst Rental Solutions AB som ska vara verksamt i de nordiska länderna Norge och Sverige.

Juni: Energyst Germany öppnar två nya serviceställen i Hamburg och München. De nya serviceställena är idealiskt placerade för att tillgodose vår kundbas behov, med fokus på de vanligaste marknaderna.

Energyst B.V. och Johnson Controls skriver på ett 3-årskontrakt och åtar sig därigenom att fortsätta det långsiktiga samarbetet för att främja varandras verksamheter inom uthyrning av kyl- och värmeutrustning på den europeiska marknaden.

2003

Januari: Bladel: Energyst förvärvar och bildar dotterbolag för att utveckla sin verksamhet i Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Spanien och Grekland. Holdingbolaget finns i Nederländerna.

2002

Energyst får exklusiv rättighet att använda märket CAT Rental Power, som vi stolt införlivar i Energysts logotyp.