UTHYRNING AV KRAFTGENERATOR FÖR OFFSHORE-ANVÄNDNING – NORSOK XQ1250E

När du väljer en Energyst-uthyrningslösning för generatorer får du mer än bara hög kvalitet. Vid arbete offshore är högsta kvalitet avgörande för säkerhet och prestanda. I alla Energysts CAT XQ-kraftförsörjningsmoduler ingår därför viktiga säkerhetsaspekter såsom brand- och gasdetektering och bekämpning, luftflödesavstängning, gnistfångare, nödstopp och filter mot fukt från havet. Offshore-utrustningen tål den tuffa och salthaltiga miljö där den ofta används. Energyst garanterar hållbarhet även vid intensiv användning av utrustningen.

NORSOK XQ1250E kraftgenerator ger prestanda och flexibilitet för alla typer av offshore-krav:

  • Har låg förbränning, kolvkompressorgeneratorer med turbokompressor och efterkylare
  • Möjlighet att enkelt anpassa försörjningen efter olika belastningsnivåer
    • Drivs med låg bullernivå
    • Branschledande bränsleeffektivitet
    • Lätt att transportera med bil, till havs eller med flyg
  • Ingår i ett hyrpaket specialutformat för offshore-användning och inkluderar en specialbyggd DNV 2.7-1-certifierad ISO-container på 6 meter
  • Har utrustningspaket med klassificeringen NORSOK Z-015 för användning i icke-farliga områden