Energyst CAT rent power generator transformer load bank backup emergency

NÖDKRAFT

När ett företag står inför ett elavbrott måste det hitta ett sätt att få strömförsörjning. Om ingen reservkraft finns tillgänglig, exempelvis vid händelse av en naturkatastrof och reservkraften inte fungerar korrekt, krävs ett nödkraftsystem.

Vi på Energyst förstår att du behöver en snabb och pålitlig partner i ett sådant nödläge. En partner som så snabbt som möjligt kan leverera och installera tillförlitlig utrustning för att minimera avbrottet. Vårt engagerade serviceteam hjälper dig att hitta den bästa lösningen på ditt problem. Vi tillhandahåller en lösning med tillfällig reservkraft så att din verksamhet snabbt kan komma igång igen.

Vi har ett nära samarbete med många CAT-återförsäljare världen över. I enlighet med CAT-filosofin tar alla lokala återförsäljare säkerhet på stort allvar genom att efterleva alla tillämpliga elektriska standarder och lagstiftningar.

Vid nödläge erbjuder Energyst:

  • Ett snabbt och engagerat team med dygnet runt-service
  • Tillförlitligt utrustning så att din verksamhet kan komma igång igen
  • Snabb svarstid

Kontakta oss om du vill veta mer om vår designexpertis och ingenjörskonst inom nödkraft eller reservkraft eller vill ställa frågor till oss om kraftförsörjning, uppvärmning, kylning eller hyrlösningar.