CERTIFIERINGAR

Energyst är en av världens främsta leverantörer av hyrlösningar för kraftförsörjning och temperaturkontroll och har certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Dessa certifieringar intygar att Energyst uppfyller höga standarder som är globalt erkända.

ISO 9001

ISO 9001 en certifiering som specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem. Det intygar att Energyst har utvecklat ett strukturerat och flexibelt nätverk för att säkerställa att våra processer alltid uppfyller våra kunders behov.

ISO 14001

ISO 14001 specificerar kraven för miljöledningssystem. Denna certifiering, som är erkänd över hela världen, garanterar att ett företag effektivt hanterar och minimerar sin inverkan på miljön och konstant strävar efter att förbättra sin miljöprestanda. På Energyst jobbar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan och uppfylla hållbarhetsmål genom att fortlöpande förbättra vårt miljöledningssystem.

OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 är globalt erkända riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. De tillhandahåller initiativ som är framtagna för att säkerställa att företag upprätthåller en säker och bra arbetsmiljö. Energyst identifierar och kontrollerar arbetsmiljörisker och minskar risken för olyckor. Det förbättrar arbetsprestationen hos våra anställda. Våra anställdas och kunders hälsa och välmående är något vi prioriterar högt och lägger stort fokus på.

“På Engergyst lägger vi mycket energi på att etablera bra hälso- och säkerhetsrutiner genom hela organisationen”, säger Energysts VD Gary Smith. “Det är i linje med Energysts initiativ Real Safety som syftar till att skydda anställdas och kunders hälsa och välmående. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för anställda så att de kan lägga all sin energi på att hitta de bästa möjliga hyrlösningarna för våra kunder. Detta åtagande hjälper till att säkerställa att vi hela tiden hanterar våra arbetsmiljörisker genom omfattande system som överensstämmer med kvalitetskraven för ISO och OHSAS.”