SERTIFISERINGER

Energyst, en av verdens ledende leverandører av utleieløsninger for kraft og temperaturkontroll, har blitt tildelt sertifiseringene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Disse sertifiseringene bekrefter at Energyst opprettholder høye standarder som er anerkjent over hele verden.

ISO 9001

ISO 9001-sertifiseringen stiller krav til et kvalitetsstyringssystem. Det beviser at Energyst har utviklet en strukturert og fleksibel ramme for å sikre at prosessene våre konsekvent innfrir kundenes behov.

Certifications_ISO9001

ISO 14001

ISO 14001 stiller krav til miljøstyringssystemer. Denne sertifiseringen, som er anerkjent verden over, bekrefter at et selskap effektivt styrer og reduserer miljøpåvirkningen og hele tiden forsøker å forbedre miljøytelsen. I Energyst vil vi redusere miljøpåvirkningen vår og innfri bærekraftkrav, som oppnås ved å kontinuerlig forbedre miljøstyringssystemet vårt.

Certifications_ISO14001

OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 er en globalt anerkjent spesifikasjon for styringssystemer for helse og sikkerhet. Det fremmer tiltak som er utformet for å sikre at et selskap gir og vedlikeholder en sikker og sunn arbeidsplass. Energyst identifiserer og kontroller helse- og sikkerhetsrisikoer og reduserer muligheten for ulykker. Dette forbedrer den generelle ytelsen til våre ansatte. Vi legger vekt på å ivareta velvære for kundene og de ansatte.

CERTIFICATIONS_OHSAS18001

«I Energyst legger vi reell energi i å etablere gode helse- og sikkerhetsrutiner i hele virksomheten». sier Energysts adm. dir. Gary Smith. «Det er på linje med Energysts Real Safety-initiativ, som handler om å sikre velværet til ansatte og kunder. Vi vil lage de best mulige omstendighetene for våre ansatte, slik at de kan legge all sin energi i å finne de best mulige utleieløsningene for kundene våre. Denne forpliktelsen bidrar til å sikre at vi hele tiden styrer risikoene for miljø, helse og sikkerhet gjennom omfattende systemer i samsvar med ISO og OHSAS standarder for utmerkelse.»