Overview

DRIVSTOFFORBRUK: TOMGANGSTID OG DRIFTSTID

Å måle drivstofforbruket i liter per time kan virke som en enkel måte å sammenligne drivstoffsparingen til maskiner på. Men sammenhengen er ytterst viktig. Tomgangs- og driftstid er viktige faktorer for å bestemme hvilke maskiner som er mest lønnsomme for virksomheten. Svingende drivstoffpriser kan også være en pådriver for forretningsendringer for å optimere drivstoffsparing.

I skrivende stund hjelper Cat®-maskiner kunder å realisere utrolige nivåer av drivstoffsparing uten å fire på kraften. Energyst er fast bestemt på å vise vei mot den mest drivstoffsparende måten å arbeide på, og den kontinuerlige forbedringen av Cat®-maskinene viser at det fortsatt er rom for mer gevinst.

Logging av mer tomgangstid i løpet av et skift betyr lavere drivstofforbruk, men dette er ikke nødvendigvis bedre for virksomheten. Faktisk sløser den ekstra tomgangstiden drivstoff, får kostnadene til stige i løpet av maskinens levetid og øker utslippet.

Drivstofforbruket er selvsagt mye høyere når maskinen arbeider gjennom et helt skift uten å logge tomgangstid, men denne høyere driftstiden betyr at mer blir gjort, mer inntekt genereres og fortjenestepotensialet øker.

Viktige områder å se på for bedre kontroll på drivstoffsparing inkluderer:

  • Utstyrshåndtering
  • Produktivitet
  • Bærekraft

Teknologier og tjenester må være fleksible slik at de kan tilpasses og kombineres for å håndtere hvert selskaps unike utfordringer. Det har ikke noe å si hvor stor virksomheten er, du må kunne spore drivstofforbruket nøyaktig og fullstendig for å finne områdene som kan forbedres. Energyst gir profesjonell rådgivning om disse mulige forbedringene.

Kontakt oss for å finne ut mer om Energysts løsninger for drivstoffsparing.