Markeder

Uansett bransje, vi forstår den.
Vi vet hva som er viktig for deg. Vi gir deg spesialistrådene du trenger for å bestemme nøyaktig hvilken løsning du trenger for strøm, varme eller kjøling.

HJELPESYSTEMER

Energimangler kan forårsake store ødeleggelser for samfunn, så kraftselskaper globalt må garantere sine kraft- og varme-/kjøleleveranser. Energyst hjelper deg til å eliminere risikoen for driftsstans ved å leie markedsledende kraftprodukter fra CAT. Vi er en global partner for bærekraftig utvikling, og vi leverer de mest kostnadseffektive løsningene med den beste kvaliteten som er tilgjengelig. Toppmoderne teknologier minimerer drivhuseffekt, med spesialløsninger som CHP, gass- og hybridteknologier.

Det er påliteligheten og entusiasmen til folkene våre som skiller oss fra andre. Vi har installert prosjekter i ekstreme forhold over hele verden, og jobber hele tiden for å finne den beste løsningen for deg. Ring 33 01 97 50.

Olje & Gass

Energyst CAT-utleie forstår at olje- og gassbransjen krever de høyeste standardene for sikkerhet og pålitelighet. De samme, strenge standardene bør også demonstreres av andre partnere du engasjerer, og de må også gi rask og riktig respons. Vi har kvalifiserte og erfarne operatører, og kvalitetsmaskiner med riktige spesifikasjoner – vi er for eksempel det eneste utleieselskapet som tilbyr 1500–1700 kVA i en 20-fots kontainer.

Hvert prosjekt starter med et oppriktig ønske fra oss om å forstå dine behov. Vi setter oss ned med deg og stiller deg spørsmål helt til vi forstår dine eksakte utfordringer. Deretter tar vi oss av strømtilførselen slik at du kan holde fokuset på produksjonen. Ring Energyst 33 01 97 50.

Skipsfart

Vi har det største utvalget av CAT-aggregater og temperaturkontrollsystemer til leie for offshore- og skipsfartindustrien. Fleksible spesifikasjoner og pålitelige systemer bidrar til å beskytte deres personell og virksomheter. Du sparer dermed penger ved å minimere reparasjoner og eliminere forsinkelser i avreise og oppstart. Påliteligheten og entusiasmen til folkene våre skiller oss fra andre – vi jobber for å finne den beste løsningen for deg, og vil spesialtilpasse systemet til dine eksakte behov. Det er ingen grenser innen skipsfart, og heller ikke hos oss. Med et omfattende nettverk av depoter over hele verden kan Energyst love deg global service. Ring 33 01 97 50.

Tungindustri

Du trenger avbruddsfri, kostnadseffektiv strøm og temperaturkontroll som holder produksjonslinjene i gang. Og i nødstilfeller trenger du en rask og pålitelig partner. Leie av reserveutstyr er kostnadseffektivt og reduserer risikoen for driftsstans i tungindustrier som for eksempel Raffinering, Petrokjemi, Metallindustri og Avfallshåndtering. Vi kan holde prosessene dine i gang ved planlagt og preventivt vedlikehold. Ring 33 01 97 50.

HJELPESYSTEMER FOR KRAFTDISTRIBUSJON

Vårt utstyr kan hjelpe deg med å oppfylle dine leveranseforpliktelser overfor kundene dine. Vi har midlertidig strøm-, varme- og kjøleløsninger for kraft- og teleselskaper, infrastrukturprosjekter og vann- og avløpsanlegg. Staben vår jobber for å finne den beste løsningen for deg, og vi tilpasser gjerne et system til dine behov. Vi er en rask, pålitelig samarbeidspartner, og våre systemer er underlagt de strengeste sikkerhetskravene. Ring 33 01 97 50.

GRUVEINDUSTRI

Gruver og steinbrudd krever pålitelig strømtilførsel for å kunne fungere ved full kapasitet, og unngå farlige og kostbare situasjoner. Siden aktivitetene ofte finner sted i fjerntliggende og utfordrende strøk utenom kraftnettet, kan ethvert avbrudd i strømforsyningen ha store konsekvenser. Uventede strømbrudd kan også sette gruvearbeiderne i fare.

Vi gir deg sikker og stabil strømleveranse slik at du kan holde fokuset på produksjonen og minimere driftsstans. Vi responderer raskt med et sikkert og miljøvennlig utstyr av høy kvalitet. Ved å leie utstyret flytter du også kostnadene fra kapitalutgifter til driftsutgifter.
Ring 33 01 97 50.

Infrastruktur

Du kan leie alt fra småskalaggregater for reservestrøm til systemer på flere megawatt som utgjør en permanent del av kraftinfrastrukturen. Vi kan håndtere enhver skala på internasjonale prosjekter, og har de riktige løsningene for å hjelpe deg levere til dine deadlines. Ring 33 01 97 50.

Datasentre

Datasentre krever avbruddsfri strøm, og svikt i enten strøm eller temperaturkontrollsystemer kan delvis eller helt stenge dem ned. Leie av utstyr gir et kostnadseffektivt og raskt svar ved planlagte situasjoner eller nødstilfeller for fleksible aktiviteter og redusert kapitalinvestering. Vi hjelper deg med å holde driften i gang og minimere risikoen for tap av data eller inntekt.

Vi er et globalt selskap som har alt du trenger innenfor dette området, og arbeider i overensstemmelse med alle relevante elektriske standarder og lovgivninger.
Ring 33 01 97 50
.

Sykehus

Sykehus og helsevesen krever avbruddsfri strøm. Svikt i enten strøm eller temperaturkontrollsystemer kan stenge disse ned, og i sykehus og operasjonssaler kan det bety forskjellen på liv og død. Leie av aggregat er et raskt alternativ hvis reserveenergiplanen svikter. Du sikrer fleksibel drift og reduserer kapitalinvesteringen. Vi hjelper deg med å holde driften i gang og minimerer tap, og holder liv trygge.

Vi er et globalt selskap som har alt du trenger, med et bredt utvalg av CAT-utstyr som er produsert etter de strengeste sikkerhetsretningslinjer. Og vi er klare til å tilpasse et system til dine behov. Ring 33 01 97 50.

Flyplasser

Energyst forsyner pålitelig strøm, varme og kjøling til flyplasser og kontroll av lufttrafikk. Leie av reserve- eller nødutstyr er en rask og kostnadseffektiv løsning for fleksible aktiviteter. Vi hjelper deg med å holde viktige tjenester i gang, minimere tap, opprettholde omdømmet og holde kundene fornøyde.

Vi har alt du trenger, enten du er ute etter en enkeltenhet eller et system som skal rulles ut på tvers av et nettverk av internasjonale flyplasser. Ring 33 01 97 50.

MILITÆRET/FORSVARET

Militære aktiviteter trenger rask responstid. Strømgenereringsutstyr, enten det er for midlertidige eller til reserveformål, må være absolutt stabile og pålitelige. Svikt kan ikke tolereres. Vårt utstyr er det samme uansett hvor i verden du måtte ha behov for å utvide kapasiteten, ta service eller erstatte utstyr som er deffekt. Vi har depoter i de fleste NATO-land og på alle kontinenter. Dette gir deg en trygghet og fleksibilitet uansett hvor du måtte befinne deg under globale aktiviteter.

Vi tilbyr et bredt utvalg av CAT-utstyr som støttes verden over. Det kan betjenes eksternt, og passer for tøffe og ekstreme miljøer. Vi har et bredt utvalg av systemer for strøm, varme og kjøling som passer til militære formål.

Ring 33 01 97 50.

ARRANGEMENTER

Vi kan bidra til at arrangementet blir en uforglemmelig opplevelse. Du tar deg av arrangementet, vi tar oss av forsyningen av strøm, varme og/eller kjøling. Vi har alt du trenger, og tar fullt ansvar. Dermed forholder du deg kun til én leverandør. Vi har håndtert hundrevis av arrangement, fra festivaler og store TV-produksjoner til sports- og forretningsarrangementer. Hos Energyst legger vi all vår energi ned i å hjelpe deg med å holde showet i gang. Ring 33 01 97 50.

Landbasert industri

Leie av aggregater og kjøleutstyr kan redusere risikoen for driftsstans, øke kapasiteten og kompensere for sesongstopper. Næringsmiddelindustri, Fiskeindustri, Bryggerier og Farmasi er eksempler på industri som alle kan dra nytte av vårt utstyr. Snakker vi om beredskap trenger du også en rask og pålitelig partner. Ring 33 01 97 50.