Nieuw afschakelplan in werking getreden

Er is een nieuwe versie van het afschakelplan, het plan dat in werking treedt wanneer schaarste of een incident het gehele elektriciteitsnetwerk plat dreigt te leggen. Het Overlegcomité van de verschillende regeringen keurde dat plan vandaag goed. Voortaan zijn er acht ’s chijven’ in plaats van zes, wat de ongemakken van afschakelingen beter moet verdelen.

Bij een afschakeling moeten een aantal hoogspanningsposten afgekoppeld worden. Deze operatie gebeurt per groep hoogspanningsposten, die elk een afschakelingsschijf vormen.
Bij een tekort wordt tijdens de piekuren (in principe van 17 tot 20 uur) in principe (slechts) één schijf afgeschakeld.Vroeger waren er zes schijven die elk om beurt eens werden afgeschakeld, in het nieuwe plan zijn dat er acht. Wel is het zo dat de laatste schijf (schijf 1) enkel gebruikt wordt bij ‘automatische’ afschakeling (dus bij een incident) en niet manueel wordt afgeschakeld wanneer er een tekort dreigt.
Nieuw is ook dat provinciehoofdplaatsen, stadscentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners en commerciële luchthavens of havens niet afgeschakeld worden. Vorig jaar was de stad Gent misnoegd omdat de Gentse haven niet uit het toenmalige afschakelplan was geweerd.
afschakelplan electriciteit blackout netwerk Energyst stroomstoring
Om onverwachte problemen tijdens een afschakeling te voorkomen is het goed om tijdig over een oplossing na te denken. Stel een contingency plan op en zorg voor een noodstroomvoorziening. De experts van Energyst zijn u graag van dienst met een maatwerk advies. Neem contact op en deel uw uitdaging met ons!
Bron: hln.be